Capel Briwnant

Mae capel Briwnant ym mynwent Draenen Pen-y-graig.

The chapel can accomodate up to 40 people sitting, with limited standing room available.

Nodweddion

 • Seddi i hyd at 40 o bobl gyda lle cyfyngedig i sefyll
 • System gerddoriaeth ddigidol – yn gallu chwarae unrhyw gerddoriaeth sydd ar gael yn fasnachol a’r rhan fwyaf o emynau poblogaidd (mae angen 48 awr o rybudd)
 • Teyrngedau Gweledol – gall sgrîn ddangos lluniau a fideo (angen eu cyflwyno o leiaf 72 awr ymlaen llaw – codir tâl ychwanegol)
 • Gwe-ddarllediadau – Ffrydio angladd ar-lein yn ddiogel ac yn fyw (codir tâl ychwanegol)
 • Recordiadau DVD neu CD ar gael (codir tâl ychwanegol)

Cyfleusterau

 • Ystafell Aros
 • Toiledau (hygyrch)
 • Mynedfa wastad
 • System ddolen
 • Parcio i Bobl Anabl
 • Cadair olwyn ar gael

Sut i gyrraedd

Gweld tudalen y fynwent
Thornhill Cemetery.
Thornhill Road,
Rhiwbina,
Cardiff,
CF14 9UA.If using satnav please use the postcode CF14 6RG