Pob mynwent

Mynwent Cathays

Agorwyd mynwent Cathays ym mis Gorffennaf 1859.

Y gladdedigaeth gyntaf oedd Maria Dolores DePico, merch 25 oed i Lysgennad Sbaen i Gaerdydd. Ers hynny, mae dros 224,000 o gladdedigaethau wedi’u cynnal, gan gynnwys llawer o unigolion blaenllaw Caerdydd, gan gynnwys meiri, meistri llongau, arglwyddi ac eraill a helpodd i lunio’r ddinas rydyn ni’n ei hadnabod heddiw.

Yn 2006, ffurfiwyd Cyfeillion Mynwent Cathays i warchod etifeddiaeth hanesyddol y Fynwent ac i gynnal a chadw’r tiroedd ar gyfer ymwelwyr. Heddiw mae’r Fynwent yn hafan i fywyd gwyllt ac yn werthfawr o ran ei hetifeddiaeth hanesyddol gyfoethog. Mae’r Fynwent yn cynnal rhaglen amrywiol a chynyddol o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

 

Cyfleusterau

  • Mannau parcio ceir
  • Mynediad i gerbydau
  • Toiledau cyhoeddus hygyrch

Beddau ar gael

  • Gweddillion wedi’u hamlosgi

Nodweddion y fynwent

Oriau Agor

Yn ystod yr wythnos: 9am i 4.45pm.
Penwythnosau a gwyliau banc: 10am i 3.45pm.

Sut i gyrraedd

Mynwent Cathays.
Heol y Dderwen Deg,
Cathays,
Caerdydd
CF24 4PY.

Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd
Rydym hefyd yn cynnig rhaglen cynnal a chadw beddau.