Cofebau

Cofebau Pren

Gallwch brynu croes neu arwyddbost pren mawr neu fach i’w rhoi wrth ben unrhyw fedd, lle bo’r rheoliadau yn caniatáu hynny, a gallwch brynu croes neu arwyddbost bach i’w rhoi ar unrhyw lain weddillion wedi’u hamlosgi, lle bo’r rheoliadau yn caniatáu hynny.

Mae pob cofeb bren yn cael plât enw, sydd â lle ar gyfer arysgrif bersonol.

Cewch wybod pan fo’r gofeb wedi’i rhoi ar y bedd.

Prisiau

Cofebau Pren
Opsiynau Pris
Croes bren – Tua 15″ uwchben y ddaear £80
Arwyddbost pren
Opsiynau Pris
Wooden marker – Tua 15″ uwchben y ddaear £80

Gwneud cais

Lawrlwytho’r Ffurflen Gais am Groes ac Arwyddbost Pren (224kb PDF)
Lawrlwytho Cyfarwyddiadau ar osod eich cofeb bren (23kb PDF)

Postiwch y ffurflen gais wedi’i llenwi a siec i:

Heol Draenen Pen-y-graig,
Rhiwbeina,
Caerdydd
CF14 9UA