Gwasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd

Gall Cyngor Caerdydd ddarparu gwasanaeth angladdau proffesiynol ac urddasol i drigolion Caerdydd am gost is na llawer o gyfarwyddwyr angladdau preifat yn y ddinas.

Mae’r trefniadau angladd safonol a gynigir gan Wasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd yn cynnwys:

  • Casglu’r ymadawedig o fewn i ffiniau Caerdydd.
  • Arch â haen o dderw golau neu dderw tywyll, addurniadau a ffitiadau.
  • Paratoi a gwisgo’r corff.
  • Arddangos y corff yn y Capel Gorffwys.
  • Hers ac un limwsîn
  • Gwasanaeth angladd urddasol.

 

Mae’r gwasanaeth hwn ond ar gael lle mae’r ymadawedig yn un o drigolion Caerdydd a lle cynhelir yr angladd mewn mynwent neu amlosgfa a reolir gan y Cyngor.

Trefnu’r angladd

I drefnu angladd gyda ni cysylltwch â’n darparwr a gofynnwch am ‘Gwasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd’.

Manylion cyswllt

Penarth Funeral Directors, 30 Hickman Road, Penarth CF64 2AL
Ffôn: 029 2070 3581
E-bost: enquiries@penarthfuneraldirectors.com
Gwefan: www.penarthfuneraldirectors.com

Cyfeiriad

Penarth Funeral Directors
30 Hickman Road,
Penarth,
CF64 2AL

Y costau

Gall fod yn anodd amcangyfrif cost gyfan angladd a gall hyn fod yn destun pryder i lawer o bobl.

Gallwn roi syniad i chi o’r costau ym Mynwent Draenen Pen-y-graig ac Amlosgfa Caerdydd.

Cremations

Dadansoddiad o’r costau amlosgi
Trefniadau angladd wedi’u darparu gan Penarth Funeral Directors £870
Mae’r ffi amlosgi’n cynnwys y defnydd o naill ai capel y Wenallt neu gapel Briwnant (cerddoriaeth electronig) a gwasgaru’r gweddillion amlosgedig gan y staff yn un o’r gerddi coffa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig £820
Ffioedd i feddygon am dystysgrif amlosgi (amcangyfrif) £82
Amlosgiad Uniongyrchol £1295

Burials

Claddu ym Mynwent Draenen Pen-y-graig, Mynwent Pantmawr, Mynwent y Gogledd neu Fynwent y Gorllewin.

Dadansoddiad o’r costau claddu
Trefniadau angladd wedi’u darparu gan Penarth Funeral Directors £850
Prynu bedd newydd (100 mlynedd) gyda lle ar gyfer dwy gladdedigaeth £1230
Ffi claddu i dyllu bedd, ei pharatoi a’i hôl-lenwi £1040
Gwasanaeth yng nghapel y Wenallt neu Briwnant yn cynnwys cerddoriaeth £300

Nid yw’r costau amcangyfrifedig hyn yn cynnwys blodau, y glerigiaeth, ffioedd eglwys na hysbysiadau coffa.