Gwasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd

Gall Cyngor Caerdydd ddarparu gwasanaeth angladdau proffesiynol ac urddasol i drigolion Caerdydd am gost is na llawer o gyfarwyddwyr angladdau preifat yn y ddinas.

Mae’r trefniadau angladd safonol a gynigir gan Wasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd yn cynnwys:

  • Casglu’r ymadawedig o fewn i ffiniau Caerdydd.
  • Arch â haen o dderw golau neu dderw tywyll, addurniadau a ffitiadau.
  • Paratoi a gwisgo’r corff.
  • Arddangos y corff yn y Capel Gorffwys.
  • Hers ac un limwsîn
  • Gwasanaeth angladd urddasol.

 

Mae’r gwasanaeth hwn ond ar gael lle mae’r ymadawedig yn un o drigolion Caerdydd a lle cynhelir yr angladd mewn mynwent neu amlosgfa a reolir gan y Cyngor.

Trefnu’r angladd

I drefnu angladd gyda ni cysylltwch â’n darparwr a gofynnwch am ‘Gwasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd’.

Manylion cyswllt

Ffôn: 029 2000 2818
E-bost: info@whiterosefunerals.com
Gwefan: White Rose Funerals
Facebook: White Rose Funerals

Cyfeiriad

White Rose Funerals,
27-29 Heol y Sblot,
Caerdydd,
CF24 2BU

Y costau

Gall fod yn anodd amcangyfrif cost gyfan angladd a gall hyn fod yn destun pryder i lawer o bobl.

Gallwn roi syniad i chi o’r costau ym Mynwent Draenen Pen-y-graig ac Amlosgfa Caerdydd.

Cremations

Amcangyfrif o'r gost ar gyfer ein gwasanaeth amlosgi yw £1924.
Dadansoddiad o’r costau amlosgi
Trefniadau angladd wedi'u darparu gan White Rose Funerals£980
Ffi amlosgi gan gynnwys defnyddio capel y Wenallt neu gapel Briwnant (mae system gerddoriaeth ar gael) a gwasgaru’r gweddillion wedi’u hamlosgi yn un o’r gerddi coffa£780
Ffioedd i feddygon am dystysgrif amlosgi (amcangyfrif)£164

Burials

Amcangyfrif o'r gost ar gyfer ein gwasanaeth claddu yw £2860.
Dadansoddiad o’r costau claddu
Trefniadau angladd wedi'u darparu gan White Rose Funerals£980
Prynu bedd newydd (100 mlynedd) am ddwy gladdedigaeth£1000
Ffi i gloddio’r bedd, ei baratoi a’i lenwi eto£880

Nid yw’r costau amcangyfrifedig hyn yn cynnwys blodau, y glerigiaeth, ffioedd eglwys na hysbysiadau coffa.