Prisiau

Dyma restr o’n prisiau ar gyfer 2022. Os hoffech drafod eich opsiynau, cysylltwch â ni.

Gallwch weld rhestr lawn o’r prisiau ar ein tabl ffioedd Ebrill 2023 – Mawrth 2024 (129kb PDF).

Mae Gorchymyn Ymchwilio i’r Farchnad Angladdau 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i’r wybodaeth ganlynol gael ei chyhoeddi mewn perthynas â’n ffioedd Amlosgi a Choffa.: Gwybodaeth am Brisiau (18kb PDF).

Amlosgi
Opsiynau Pris
Ffi amlosgi – 18 oed a hŷn £820
Ffi amlosgi – 17 oed ac iu £0
45 munud ychwanegol £300
Claddu
Opsiynau Pris
Prynu bedd llawn £1050
Claddu arch – 18 oed a hŷn £940
Prynu bedd ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi £450
Claddu gweddillion wedi’u hamlosgi – 18 oed a hŷn £400
Claddu plentyn 17 oed ac iau £0
Ffioedd eraill
Opsiynau Pris
Llogi capel – Draenen Pen-y-graig, y Wenallt neu Friwnant £300
Llogi capel – Cathays £225
Ffi cofeb £115