Y Lleoliad

Y capeli prydferth ym Mynwent Cathays sydd wedi’u hadfer yn ddiweddar yw’r lleoliadau perffaith ar gyfer priodas fwy preifat. Mae’r Lleoliad, sy’n rhoi lle i 50 o westeion ac sydd â charreg ar ddangos wedi’i hadfer yn fedrus, yn lle delfrydol i ddechrau eich bywyd priodasol.

  • Lle i 50 o bobl
  • Capeli Fictoraidd wedi’u hadfer yn brydferth
  • Lleoliad hanesyddol yng Nghaerdydd
  • Lle unigryw i chi ei addurno fel y mynnoch
  • Digon o le i barcio

Prisiau

Defnydd o’r Capel ar gyfer y Seremoni

£350.00

Cyswllt

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch ag:

Amlosgfa Draenen Pen-y-graig
Thornhill Road,
Rhiwbeina,
Caerdydd,
CF14 9UA.

029 2054 4820