Pob mynwent

Mynwent Llandaf

Agorwyd y fynwent ym mis Ionawr 1885.

Dyma’r fynwent, nid y beddau sydd o amgylch y Gadeirlan.

Cyfleusterau

Beddau ar gael

Re-opening of existing family graves only.

Oriau Agor

Yn ystod yr wythnos: 9am i 5.45pm.
Penwythnosau a gwyliau banc: 10am i 5.45pm.

Sut i gyrraedd

Mynwent Llandaf
Cathedral Cl,
Caerdydd
CF5 2ED

Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd
Rydym hefyd yn cynnig rhaglen cynnal a chadw beddau.