Pob mynwent

Mynwent Llanisien

Agorwyd y fynwent ym mis Mehefin 1925.

Cyfleusterau

  • Mannau parcio ceir

Beddau ar gael

  • • Ailagor beddau teuluol presennol yn unig.

Oriau Agor

Yn ystod yr wythnos: 9am i 5.45pm.
Penwythnosau a gwyliau banc: 10am i 5.45pm.

Sut i gyrraedd

Mynwent Llanisien .
Station Road,
Llanisien,
Caerdydd,
CF14 5UX.

Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd
Rydym hefyd yn cynnig rhaglen cynnal a chadw beddau.