Pob mynwent

Mynwent y Gogledd

Mynwent y Gogledd yw mynwent ddiweddaraf Caerdydd a agorwyd yn 2021.

Cyfleusterau

  • Mannau parcio ceir
  • Mynediad i gerbydau
  • Toiledau cyhoeddus hygyrch

Beddau ar gael

  • Lawnt
  • Traddodiadol
  • Gweddillion wedi’u hamlosgi

Oriau Agor

Yn ystod yr wythnos: 9am i 4.45pm.
Penwythnosau a gwyliau banc: 10am i 3.30pm.

Sut i gyrraedd

Mynwent y Gogledd.
Thornhill Road,
Rhiwbeina,
Caerdydd,
CF14 9UB

Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd
Rydym hefyd yn cynnig rhaglen cynnal a chadw beddau.