Pob mynwent

Mynwent Pant-mawr

Agorwyd y fynwent ym mis Gorffennaf 1931.

Cyfleusterau

  • Mannau parcio ceir
  • Mynediad i gerbydau
  • Toiledau cyhoeddus hygyrch

Beddau ar gael

  • Lawnt
  • Traddodiadol
  • Tsieineaidd (cofebau traddodiadol)

Oriau Agor

Yn ystod yr wythnos: 9:30am i 5:45pm
Penwythnosau a gwyliau banc: 9:30am i 5:45pm.

Sut i gyrraedd

Mynwent Pant-mawr
Pantmawr Road,
Caerdydd,
CF14 7TD.

Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd
Rydym hefyd yn cynnig rhaglen cynnal a chadw beddau.