Pob mynwent

Mynwent Sant Ioan, Radur

Agorwyd y fynwent ym mis Rhagfyr 1887.

Cyfleusterau

  • Mannau parcio ceir

Beddau ar gael

Ailagor beddau teuluol presennol yn unig.

Oriau Agor

Yn ystod yr wythnos: 9am i 5.45pm.
Penwythnosau a gwyliau banc: 10am i 5.45pm.

Sut i gyrraedd

Mynwent Sant Ioan, Radur
Rachel Close,
Danescourt,
Caerdydd,
CF5 2SH.

Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd
Rydym hefyd yn cynnig rhaglen cynnal a chadw beddau.