Pob digwyddiad

Babies Remembrance
Service

Mae’r gwasanaeth coffa, a gefnogir gan Sands, yn galluogi’r rheiny sydd wedi colli babi, yn ogystal â’u teuluoedd a’u ffrindiau, i ddod ynghyd i’w cofio. Croeso i bawb.
Arweinir y gwasanaeth gan aelodau o Dîm Caplaniaeth Ysbyty Athrofaol Cymru.
Yn ystod y gwasanaeth gellir ysgrifennu cerdyn coffa ac yna gellir gosod cerigyn goffa yn y bowlen goffa.
Bydd aelodau o Gangen Caerdydd o Sands yn y gwasanaeth.

Dyddiad ac amser

26th June, 2022.

11:30 am tan 1:30 pm

Lleoliad

Mynwent y Gorllewin