Ffurflen gais Llyfr Coffa Caerdydd

  Eich manylion
  Manylion y testun

  Mae’r llinell gyntaf i chi roi’r cyfenw a’r enw (au) blaen yn unig, a rhaid i chi beidio â defnyddio mwy na 25 llythyren a bylchau. Cewch gynnwys hyd at 30 o lythrennau a bylchau yn y llinellau eraill.

  Os ydych yn comisiynu gwaith celf, arwyddlun blodeuog, bathodyn neu briflythyren aur/lliw, sylwer bod y gost yn cynnwys neges pum llinell.

  • 25

  • 30

  • 30

  • 30

  • 30

  • 30

  • 30

  • 30

  • 30

  Dewiswch un opsiwn i'w gynnwys yn eich cofnod:

  Llythyren fawr aur â gwaith sgrôlLlythyren fawr aur gyda rhosod wedi'u cordeddu o'i hamgylchLlythyren fawr mewn lliw gyda rhosod wedi'u cordeddu o'i hamgylchArwyddlun blodeuogBathodyn neu arfbaisDyluniad celf arall  Cardiau coffa

  Os ydych am archebu cerdyn Coffa, sy'n cynnwys copi wedi'i arysgrifio o'r cofnod rydych wedi ei gyfansoddi ar gyfer y Llyfr Coffa, nodwch nifer y cardiau sydd eu hangen

  Os ydych wedi dewis llythyren fawr aur neu liw neu wedi comisiynu gwaith celf ydych am gynnwys hyn yn y cerdyn?

  Amcan gost

  Amcangyfrif o gyfanswm cost yr opsiynau a ddewiswyd

  £