Ffurflen gais am blac coffa ym Mynwent Draenen Pen-y-graig

Llenwch y ffurflen ganlynol i ofyn am blac coffa ym Mynwent Draenen Pen-y-graig.

Os hoffech gael plac coffa ym Mynwent y Gorllewin, gallwch lawrlwytho ffurflen gais.

 

Mae placiau coffa wedi’u cynllunio i dalu teyrnged i’ch anwylyd ac i sicrhau eu bod yn cael eu cofio. Bydd placiau’n arddangos enw eich anwylyd ac yn aml neges arbennig i anrhydeddu eu bywyd.

Mae gan eich plac gyfnod prydles o hyd at 10 mlynedd. Gallwch ymestyn y brydles am 10 mlynedd arall am £210. Gallwch wneud hyn am hyd at 100 mlynedd.

  Enw(au)'r ymadawedig

  Rhowch enw(au) eich anwylyd fel yr hoffech iddo ymddangos ar y plac. Dylid cynnwys unrhyw enwau canol yn y blwch 'enw cyntaf'.  Eich manylion

  Rhowch eich enw a’ch manylion cyswllt isod: Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd y plac coffa yn barod, neu os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais.


  Dyluniad plac

  Gallwch ddewis o borslen gwyn neu blac gwenithfaen du.
  Sylwer, gall placiau gwenithfaen du bylu'n gynt oherwydd y tywydd.

  Math o blac

  Dewiswch steilio delwedd

  Dewiswch ddelwedd

  Os hoffech i'r plac coffa gynnwys ffotograff o’ch anwylyd, gallwch lanlwytho'r ddelwedd.

  Dim ond ar borslen gwyn y gallwn argraffu llun o’ch anwylyd arno.

  Fel arall, gallwch ddewis defnyddio dyluniad, neu lanlwytho eich delwedd bwrpasol eich hun. Gellir argraffu hyn naill ai ar borslen gwyn neu wenithfaen du.

  Os nad ydych am i'r plac gael delwedd, dewiswch 'Dim Llun'.

  Enghraifft o blac gwenithfaen du

  Enghraifft o blac gwenithfaen du

  Dewiswch ddelwedd

  Os hoffech i'r plac coffa gynnwys ffotograff o’ch anwylyd, gallwch lanlwytho'r ddelwedd.

  Dim ond ar borslen gwyn y gallwn argraffu llun o’ch anwylyd arno.

  Fel arall, gallwch ddewis defnyddio dyluniad, neu lanlwytho eich delwedd bwrpasol eich hun. Gellir argraffu hyn naill ai ar borslen gwyn neu wenithfaen du.

  Os nad ydych am i'r plac gael delwedd, dewiswch 'Dim Llun'.

  Enghraifft o blac porslen gwyn

  Enghraifft o blac porslen gwyn

  Lanlwytho eich delwedd/llun

  Uwchlwythwch ddelweddau jpeg, pdf neu png yn unig, hyd at 2MB o ran maint.

  Gerddi Coffa

  Dewiswch yr ardd yr hoffech i blac coffa eich anwylyd gael ei leoli.

  Gerddi Coffa 1 i 4

  Gardd Goffa 5 i 7

  Un neu ddwy ddelwedd?

  Dewiswch eich ail ddelwedd

  Lanlwytho eich delwedd/llun

  Uwchlwythwch ddelweddau jpeg, pdf neu png yn unig, hyd at 2MB o ran maint.

  Dyma ganllaw i'ch helpu i lenwi'ch neges.

  Mae placiau sydd wedi'u lleoli mewn Gerddi Coffa 1 i 4 yn mesur 29cm o hyd a 10cm o uchder ac maent wedi'u gosod ar ffurf palmant o amgylch ein gardd rhosyn. Byddwch hefyd yn cael daliwch tusw gyda'ch plac.

  Mae llinellau 1 i 3 ar y grid yn dangos lle bydd enw eich anwylyd yn cael ei roi.

  Cofiwch ddefnyddio lleoedd rhwng enwau pob un o'ch anwyliaid. Mae pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all enwau placiau yng Ngerddi Coffa 1 i 4 fod yn hirach na 25 llythyren y llinell. Mae'r enw yn defnyddio teip mwy na gweddill yr arysgrif, felly efallai na all yn hirach na 25 llythyren.

  Rydym yn argymell i chi beidio â defnyddio mwy na 2 linell ar gyfer enw eich anwylyd. Os oes angen i chi ddefnyddio llinell 3 fel lle ychwanegol ar gyfer enw eich anwylyd, yna ni allwch ddefnyddio llinell 6 am weddill eich neges.

  Gallwch ddefnyddio gweddill y llinellau ar gyfer eich neges eich hun. Bydd hyn yn cael ei ysgrifennu mewn teip sy'n llai nag enw eich anwylyd. Cofiwch fod pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all negeseuon placiau yng Ngerddi Coffa 1 i 4 fod yn hirach na 32 llythyren o hyd.

  Os ydych wedi dewis plac gwenithfaen ddu, gallwch ddewis rhwng arysgrif aur neu gerfwedd.

  Sylwch fod y delweddau uchod yn enghreifftiau o sut y bydd yr arysgrif yn edrych os yw wrth ymyl dyluniad, ac nad yw'n gynrychiolaeth o sut y bydd y plac terfynol yn edrych.

  • 25

  • 25

  • 25

  • 32

  • 32

  • 32

   

  Sylwch fod y delweddau uchod yn enghreifftiau o sut y bydd yr arysgrif yn edrych os yw wrth ymyl dyluniad, ac nad yw'n gynrychiolaeth o sut y bydd y plac terfynol yn edrych.

  • 21

  • 21

  • 21

  • 32

  • 32

  • 32

   

  Dyma ganllaw i'ch helpu i lenwi'ch neges.

  Mae placiau sydd wedi'u lleoli yng Ngerddi Coffa 5 i 7 yn mesur 18cm o hyd a 12cm o uchder ac ar ffurf bloc. Byddwch hefyd yn cael daliwr blodau gyda'ch plac.

  Mae llinellau 1 i 3 ar y grid yn dangos lle bydd enw eich anwylyd yn cael ei roi.

  Cofiwch ddefnyddio lleoedd rhwng enwau pob un o'ch anwyliaid. Mae pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all enwau placiau yng Ngerddi Coffa 5 i 7 fod yn fwy na 15 llythyren y llinell. Mae'r enw’n defnyddio teip mwy na gweddill yr Arysgrif felly ni all fod yn fwy na 15 llythyren.

  Rydym yn argymell i chi beidio â defnyddio mwy na 2 linell ar gyfer enw eich anwylyd. Os oes angen i chi ddefnyddio llinell 3 fel lle ychwanegol ar gyfer enw eich anwylyd, yna ni allwch ddefnyddio llinell 6 am weddill eich neges.

  Gallwch ddefnyddio gweddill y llinellau ar gyfer eich neges eich hun. Bydd hyn yn cael ei ysgrifennu mewn teip sy'n llai nag enw eich anwylyd. Cofiwch fod pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all negeseuon placiau yng Ngerddi Coffa 5 i 7 fod yn fwy nag 20 o lythrennau.

  Os ydych wedi dewis plac gwenithfaen ddu, gallwch ddewis rhwng arysgrif aur neu gerfwedd.

  Sylwch fod y delweddau uchod yn enghreifftiau o sut y bydd yr arysgrif yn edrych os yw wrth ymyl dyluniad, ac nad yw'n gynrychiolaeth o sut y bydd y plac terfynol yn edrych.

  • 15

  • 15

  • 15

  • 20

  • 20

  • 20

   

  Dyma ganllaw i'ch helpu i lenwi'ch neges.

  Mae placiau sydd wedi'u lleoli mewn Gerddi Coffa 1 i 4 yn mesur 29cm o hyd a 10cm o uchder ac maent wedi'u gosod ar ffurf palmant o amgylch ein gardd rhosyn. Byddwch hefyd yn cael daliwch tusw gyda'ch plac.

  Mae llinellau 1 i 3 ar y grid yn dangos lle bydd enw eich anwylyd yn cael ei roi.

  Cofiwch ddefnyddio lleoedd rhwng enwau pob un o'ch anwyliaid. Mae pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all enwau placiau yng Ngerddi Coffa 1 i 4 fod yn hirach na 25 llythyren y llinell. Mae'r enw yn defnyddio teip mwy na gweddill yr arysgrif, felly efallai na all yn hirach na 25 llythyren.

  Rydym yn argymell i chi beidio â defnyddio mwy na 2 linell ar gyfer enw eich anwylyd. Os oes angen i chi ddefnyddio llinell 3 fel lle ychwanegol ar gyfer enw eich anwylyd, yna ni allwch ddefnyddio llinell 6 am weddill eich neges.

  Gallwch ddefnyddio gweddill y llinellau ar gyfer eich neges eich hun. Bydd hyn yn cael ei ysgrifennu mewn teip sy'n llai nag enw eich anwylyd. Cofiwch fod pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all negeseuon placiau yng Ngerddi Coffa 1 i 4 fod yn hirach na 32 llythyren o hyd.

  Os ydych wedi dewis plac gwenithfaen ddu, gallwch ddewis rhwng arysgrif aur neu gerfwedd.

  Sylwch fod y delweddau uchod yn enghreifftiau o sut y bydd yr arysgrif yn edrych os yw wrth ymyl dyluniad, ac nad yw'n gynrychiolaeth o sut y bydd y plac terfynol yn edrych.

  • 32

  • 32

  • 32

  • 32

  • 32

  • 32

   

  Dyma ganllaw i'ch helpu i lenwi'ch neges.

  Mae placiau sydd wedi'u lleoli yng Ngerddi Coffa 5 i 7 yn mesur 18cm o hyd a 12cm o uchder ac ar ffurf bloc. Byddwch hefyd yn cael daliwr blodau gyda'ch plac.

  Mae llinellau 1 i 3 ar y grid yn dangos lle bydd enw eich anwylyd yn cael ei roi.

  Cofiwch ddefnyddio lleoedd rhwng enwau pob un o'ch anwyliaid. Mae pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all enwau placiau yng Ngerddi Coffa 5 i 7 fod yn fwy na 15 llythyren y llinell. Mae'r enw’n defnyddio teip mwy na gweddill yr Arysgrif felly ni all fod yn fwy na 15 llythyren.

  Rydym yn argymell i chi beidio â defnyddio mwy na 2 linell ar gyfer enw eich anwylyd. Os oes angen i chi ddefnyddio llinell 3 fel lle ychwanegol ar gyfer enw eich anwylyd, yna ni allwch ddefnyddio llinell 6 am weddill eich neges.

  Gallwch ddefnyddio gweddill y llinellau ar gyfer eich neges eich hun. Bydd hyn yn cael ei ysgrifennu mewn teip sy'n llai nag enw eich anwylyd. Cofiwch fod pob lle a ddefnyddir yn cyfrif fel un llythyren.

  Ni all negeseuon placiau yng Ngerddi Coffa 5 i 7 fod yn fwy nag 20 o lythrennau.

  Os ydych wedi dewis plac gwenithfaen ddu, gallwch ddewis rhwng arysgrif aur neu gerfwedd.

  Sylwch fod y delweddau uchod yn enghreifftiau o sut y bydd yr arysgrif yn edrych os yw wrth ymyl dyluniad, ac nad yw'n gynrychiolaeth o sut y bydd y plac terfynol yn edrych.

  • 20

  • 20

  • 20

  • 20

  • 20

  • 20

   

  Gwnaf drwy hyn gais i’r Is-adran Gwasanaethau Profedigaeth gyflenwi a gosod plac gwenithfaen yn yr ardd goffa. Hoffwn roi arysgrif ar y plac fel y nodir ar y ffurflen Archebu wedi'i chwblhau.

  CYTUNDEB Rwy’n deall yn glir y daw’r hawl i godi’r plac coffa i ben ar ddiwedd 10 MLYNEDD o ddyddiad llofnodi’r Cytundeb yma, oni bai fy mod yn gwneud cais i'r Is-adran i adnewyddu'r hawliau a roddwyd ac yn talu’r ffi briodol cyn y dyddiad dod i ben.

  I sicrhau bod y gerddi’n cael eu cadw’n daclus ac yn le tawel i’r holl ymwelwyr, gofynnwn i chi roi unrhyw flodau yn y fasys sydd wedi’u cynnwys gyda’r plac coffa ac i beidio â rhoi unrhyw eitemau coffa personol ar y gwelyau blodau na’r lawntiau. Rhowch unrhyw eitemau lapio plastig neu bapur yn y biniau a ddarperir.

  Caiff unrhyw eitemau personol a roddir ar y gwelyau neu’r lawntiau eu symud heb rybudd. Os hoffech osod unrhyw flodau ychwanegol yn y gerddi, gallwch ddefnyddio’r ddarpariaeth blodau wrth yr ystafell Llyfr Coffa.

  Amcan gost

  Amcangyfrif o gyfanswm cost yr opsiynau a ddewiswyd

  £