Capeli Mynwent Cathays

Mae’r Capel Anghydffurfiol Fictoraidd a adferwyd yn ddiweddar bellach ar gael ar gyfer gwasanaethau angladd a seremonïau priodas.

Rydym yn cydnabod yn ddiolchgar y rhoddion caredig gan y sefydliadau canlynol. Heb eu haelioni, ni fyddai wedi bod yn bosibl gwneud y gwaith hwn.

Pidgeons of Cardiff – www.pidgeonsofcardiff.co.uk Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Michael G Ryan, Son & Daughters – www.michaelgryansonanddaughters.co.uk Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Roath Court Funeral Home – www.jamessummersfuneraldirectors.co.uk Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Green Willow Funerals – www.greenwillowfunerals.com Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Mossfords – www.mossfords.com Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Coles Funeral Directors – www.colesfuneraldirectors.co.uk Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Tovey Brothers Funeral Directors – www.toveybros.co.uk Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Friends of Cathays Cemetery – www.friendsofcathayscemetery.co.uk Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Rhaid rhoi cydnabyddiaeth arbennig i Ymddiriedolaeth Cadw Adeiladau Cymric a roddodd yr arian i adfer y tŵr cloch canolog. Ar ôl cael ei gau â’u ffenestri dan goed am ddegawdau, mae gan y tŵr bellach ffenestri clir a gatiau newydd. Mae’r gwaith yn parhau y tu mewn gyda’r holl ffioedd a godir drwy logi’r capel yn mynd tuag at adfer a chynnal a chadw’r adeilad hanesyddol hwn yn barhaus.

Sut i gyrraedd

Gweld tudalen y fynwent