Pob mynwent

Mynwent y Gorllewin, Trelái

Agorwyd y fynwent ym mis Gorffennaf 1936

Gweld map mynwent y Gorllewin

Cyfleusterau

 • Mannau parcio ceir
 • Mynediad i gerbydau
 • Toiledau cyhoeddus hygyrch
 • Swyddfa

Beddau ar gael

 • Lawnt
 • Traddodiadol
 • Gweddillion wedi’u hamlosgi
 • Mwslimaidd (cofebau traddodiadol)
 • Eglwys Uniongred Roegaidd (cofebau traddodiadol)
 • Iddewig – diwygiedig (cofebau traddodiadol)

Hefyd:

 • Gardd wasgaru gweddillion wedi’u hamlosgi
 • Placiau coffa
 • Tŷ gweddi Iddewig

Nodweddion y fynwent

Oriau Agor

Yn ystod yr wythnos: 9am i 5:45pm
Penwythnosau a gwyliau banc: 10am i 5:45pm.

Sut i gyrraedd

Mynwent y Gorllewin, Trelái.
Cowbridge Road West,
Ely,
Caerdydd,
CF5 5TG.

 

Cynnal a chadw tiroedd y mynwentydd

Rydym yn dilyn rhaglen cynnal a chadw reolaidd ym mhob un o’n Mynwentydd
Rydym hefyd yn cynnig rhaglen cynnal a chadw beddau.