Pob digwyddiad

Gwasanaeth Coffa Babanod

Mae’r gwasanaeth coffa, a gefnogir gan Sands, yn galluogi’r rheiny sydd wedi colli babi, yn ogystal â’u teuluoedd a’u ffrindiau, i ddod ynghyd i’w cofio. Croeso i bawb.

Arweinir y gwasanaeth gan aelodau o Dîm Caplaniaeth Ysbyty Athrofaol Cymru.

Yn ystod y gwasanaeth gellir ysgrifennu cerdyn coffa ac yna gellir gosod cerigyn goffa yn y bowlen goffa.

Bydd aelodau o Gangen Caerdydd o Sands yn y gwasanaeth.

Dyddiad ac amser

30th June, 2024.

11:30 am tan 1:00 pm

Lleoliad

Mynwent y Gorllewin