The Way Foundation (Widowed and Young)

December 17, 2021 2:47 pm Published by

WAY yw’r unig elusen genedlaethol yn y DU ar gyfer menywod a dynion 50 oed neu iau y mae eu partner wedi marw. Grŵp hunan-gymorth gan rwydwaith o wirfoddolwyr a fu mewn profedigaeth yn ifanc eu hunain, sy’n deall yn union y profiad y mae’r aelodau eraill yn ei fyw.

Categorised in:

This post was written by Bereavement admin