Amlosgiadau

Gerddi gwasgaru

Mae wyth gardd goffa yn Nraenen Pen-y-graig ac un ym Mynwent y Gorllewin. Gallwn edrych ar ein cofnodion o wasgariadau blaenorol i sicrhau bod aelodau o’r un teulu yn cael eu rhoi i orffwys gyda’i gilydd. Gellir gwneud apwyntiadau i aelodau o’r teulu fynychu gwasgariadau. Mae gwasgariadau nas fynychir yn cael eu cynnal bythefnos ar ôl diwrnod yr angladd.

Pricing

Ffi bresenoldeb £50

Amlosgiadau