Claddedigaethau

Beddau traddodiadol

Mae modd gosod cofeb fwy ar fedd traddodiadol na bedd lawnt. Yn ogystal â charreg fedd, gallai’r gofeb hon gynnwys amlinelliad o’r bedd gyda chyrbau neu ymylon, neu garreg dros y bedd.

Fel arall, mae modd i’r teulu blannu ar y bedd a’i gynnal a’i gadw. Amgylchynir y beddau yn yr adrannau traddodiadol gan raean – nid oes glaswellt drostynt.

Claddedigaethau