Claddedigaethau

Beddau ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi

Mae beddau ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi ar gael ym Mynwent Draenen Pen-y-graig, Mynwent y Gogledd, Mynwent y Gorllewin a Mynwent Cathays.

Fel arfer, mae beddau ar gyfer gweddillion wedi’u hamlosgi yn dal hyd at bedwar blwch.

Yn Nraenen Pen-y-graig mae beddau llai gyda chofeb efydd arnynt ar gael ar gyfer gweddillion wedi’u amlosgi. Gall y lleiniau hyn gynnwys dwy set o weddillion wedi’u hamlosgi.

 

Claddedigaethau